Analizirati  ili    Jezik:

Kako izgovoriti Linus

Ljudi iz različitih zemalja upotrebljavaju različite načine za izgovor Linus.

Kako izgovarate Linus u različitim zemljama i jezicima?

Transkripcija ili kako izgovoriti ime Linus. Izgovor iz najčešćih Linus:

01 LIE-nəs (na engleskom)
02 LEE-nuws (na njemačkom jeziku, u švedskom)

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Dobiti analizu

Više o imenu Linus

Linus značenje naziva

Što znači Linus? Značenje naziva Linus.

 

Linus podrijetlo ime

Odakle dolazi naziv Linus? Podrijetlo ime Linus.

 

Linus definicija prvog imena

Ovo prvo ime na drugim jezicima, varijante i izgovorne varijante, ženske i muške varijante imena Linus.

 

Linus na drugim jezicima

Saznajte kako prvo ime Linus odgovara prvom imenu na nekom drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Kako izgovoriti Linus

Kako izgovarate Linus? Različiti načini za izgovor Linus. Izgovor od Linus

 

Linus kompatibilnost s prezimima

Linus test kompatibilnosti s prezimenima.

 

Linus kompatibilnost s drugim imenima

Linus test kompatibilnosti s drugim imenima.

 

Popis prezimena s imenom Linus

Popis prezimena s imenom Linus