Analizirati  ili    Jezik:

Demir podrijetlo

Porijeklo prezimena Demir

Znači "željezo" na turskom jeziku.

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Dobiti analizu

Više o prezimenu Demir

Demir značaj

Što znači Demir? Značenje prezimena Demir.

 

Demir podrijetlo

Odakle dolazi prezime Demir? Podrijetlo prezimena Demir.

 

Demir definicija

Ovo prezime na drugim jezicima, varijante i izgovorne inačice prezimena Demir.

 

Demir širenje prezimena

Odakle potječe prezime Demir? Koliko je zajednički prezime Demir?

 

Demir kompatibilnost s imenima

Demir test kompatibilnosti s imenima.

 

Demir kompatibilnost s drugim prezimenima

Demir test kompatibilnosti s drugim prezimenima.

 

Imena koja idu s Demir

Imena koja idu s Demir