Analizirati  ili    Jezik:

Milan podrijetlo prezimena

Podrijetlo ime Milan. Povijest podrijetla ime Milan u različitim zemljama i jezicima.

Podrijetlo ime Milan, put 1

Milu >

Srednjovjekovni slavenski (element)

Milan >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

Podrijetlo ime Milan, put 2

Bogu + Milu >

Srednjovjekovni slavenskiSrednjovjekovni slavenski (element)(element)

Bogumil >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

Milan >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

Podrijetlo ime Milan, put 3

Milu + Slava >

Srednjovjekovni slavenskiSrednjovjekovni slavenski (element)(element)

Miloslav >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

Milan >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

Cijelo stablo ime Milan, put 1

Milu >

Srednjovjekovni slavenski (element)

 
 
Mila >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Mila >

Ruski

 
 
 
Mila >

Ukrajinski

 
 
 
Mila >

Bugarski

 
 
 
Mila >

Češki

 
 
 
Mila >

Srpski

 
 
 
Mila >

Hrvatski

 
 
 
Mila >

Makedonski

 
 
Milada >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Milada >

Češki

 
 
Milan >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Milán >

Mađarski

 
 
 
Milan >

Češki

 
 
 
 
Milan >

Nizozemski

 
 
 
 
Milana >

Češki

 
 
 
 
Milena >

Češki

 
 
 
 
 
Miléna >

Mađarski

 
 
 
Milan >

Slovački

 
 
 
Milan >

Ruski

 
 
 
 
Milena >

Ruski

 
 
 
Milan >

Srpski

 
 
 
 
Mijo >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
Milana >

Srpski

 
 
 
 
Milanka >

Srpski

 
 
 
 
Milena >

Srpski

 
 
 
 
 
Milena >

Talijanski

 
 
 
 
 
 
Mylène >

Francuski

 
 
 
 
Milenko >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
Miljana >

Srpski

 
 
 
Milan >

Hrvatski

 
 
 
 
Mijo >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
Milana >

Hrvatski

 
 
 
 
Milanka >

Hrvatski

 
 
 
 
Milena >

Hrvatski

 
 
 
 
Milenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
Miljenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
Milan >

Slovenački

 
 
 
 
Milena >

Slovenački

 
 
 
Milan >

Bugarski

 
 
 
 
Milen >

Bugarski

 
 
 
 
Milena >

Bugarski

 
 
 
Milan >

Makedonski

 
 
 
Milena >

Makedonski

 
 
 
Milena >

Poljski

 
 
Mile >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Mile >

Hrvatski

 
 
 
 
Milić >

Hrvatski (prezime)

 
 
 
Mile >

Srpski

 
 
 
 
Milić >

Srpski (prezime)

 
 
 
Mile >

Makedonski

 
 
Militsa >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Milica >

Srpski

 
 
 
Milica >

Hrvatski

 
 
 
Milica >

Slovenački

 
 
 
Milica >

Makedonski

 
 
Milko >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Milka >

Srednjovjekovni slavenski

 
 
 
 
Milka >

Srpski

 
 
 
 
Milka >

Hrvatski

 
 
 
 
Milka >

Slovenački

 
 
 
 
Milka >

Makedonski

 
 
 
 
Milka >

Bugarski

 
 
 
Milko >

Bugarski

 
 
Milo >

Drevni germanski (using element)

 
 
 
Miles >

Engleski

 
 
 
 
Miles >

Engleski (prezime)

 
 
 
 
Miley >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
Myles >

Engleski (prezime)

 
 
 
 
Myles >

Engleski

 
 
 
Milo >

Engleski

 
 
Miloje >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Miloje >

Srpski

 
 
 
 
Milojica >

Srpski (deminutivan)

 
 
Milosh >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Miloš >

Češki

 
 
 
Miloš >

Slovački

 
 
 
Miloš >

Srpski

 
 
 
 
Milojević >

Srpski (prezime)

 
 
 
 
Milošević >

Srpski (prezime)

 
 
 
Miloš >

Slovenački

 
 
 
Miloš >

Hrvatski

 
 
 
Miloš >

Makedonski

 
 
 
Miłosz >

Poljski

Cijelo stablo ime Milan, put 2

Bogu + Milu >

Srednjovjekovni slavenskiSrednjovjekovni slavenski (element)(element)

 
 
Bogumil >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Bogomil >

Bugarski

 
 
 
Bogomil >

Makedonski

 
 
 
Bogumił >

Poljski

 
 
 
 
Bogumiła >

Poljski

 
 
 
Bohumil >

Češki

 
 
 
 
Bohumila >

Češki

 
 
 
Bohumil >

Slovački

 
 
 
Milan >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

 
 
 
 
Milán >

Mađarski

 
 
 
 
Milan >

Češki

 
 
 
 
 
Milan >

Nizozemski

 
 
 
 
 
Milana >

Češki

 
 
 
 
 
Milena >

Češki

 
 
 
 
 
 
Miléna >

Mađarski

 
 
 
 
Milan >

Slovački

 
 
 
 
Milan >

Ruski

 
 
 
 
 
Milena >

Ruski

 
 
 
 
Milan >

Srpski

 
 
 
 
 
Mijo >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Milana >

Srpski

 
 
 
 
 
Milanka >

Srpski

 
 
 
 
 
Milena >

Srpski

 
 
 
 
 
 
Milena >

Talijanski

 
 
 
 
 
 
 
Mylène >

Francuski

 
 
 
 
 
Milenko >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Miljana >

Srpski

 
 
 
 
Milan >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Mijo >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Milana >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milanka >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milena >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Miljenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
Milan >

Slovenački

 
 
 
 
 
Milena >

Slovenački

 
 
 
 
Milan >

Bugarski

 
 
 
 
 
Milen >

Bugarski

 
 
 
 
 
Milena >

Bugarski

 
 
 
 
Milan >

Makedonski

 
 
 
 
Milena >

Makedonski

 
 
 
 
Milena >

Poljski

 
 
 
Milosh >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

 
 
 
 
Miloš >

Češki

 
 
 
 
Miloš >

Slovački

 
 
 
 
Miloš >

Srpski

 
 
 
 
 
Milojević >

Srpski (prezime)

 
 
 
 
 
Milošević >

Srpski (prezime)

 
 
 
 
Miloš >

Slovenački

 
 
 
 
Miloš >

Hrvatski

 
 
 
 
Miloš >

Makedonski

 
 
 
 
Miłosz >

Poljski

Cijelo stablo ime Milan, put 3

Milu + Slava >

Srednjovjekovni slavenskiSrednjovjekovni slavenski (element)(element)

 
 
Miloslav >

Srednjovjekovni slavenski (using element)

 
 
 
Milan >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

 
 
 
 
Milán >

Mađarski

 
 
 
 
Milan >

Češki

 
 
 
 
 
Milan >

Nizozemski

 
 
 
 
 
Milana >

Češki

 
 
 
 
 
Milena >

Češki

 
 
 
 
 
 
Miléna >

Mađarski

 
 
 
 
Milan >

Slovački

 
 
 
 
Milan >

Ruski

 
 
 
 
 
Milena >

Ruski

 
 
 
 
Milan >

Srpski

 
 
 
 
 
Mijo >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Milana >

Srpski

 
 
 
 
 
Milanka >

Srpski

 
 
 
 
 
Milena >

Srpski

 
 
 
 
 
 
Milena >

Talijanski

 
 
 
 
 
 
 
Mylène >

Francuski

 
 
 
 
 
Milenko >

Srpski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Miljana >

Srpski

 
 
 
 
Milan >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Mijo >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Milana >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milanka >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milena >

Hrvatski

 
 
 
 
 
Milenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
 
Miljenko >

Hrvatski (deminutivan)

 
 
 
 
Milan >

Slovenački

 
 
 
 
 
Milena >

Slovenački

 
 
 
 
Milan >

Bugarski

 
 
 
 
 
Milen >

Bugarski

 
 
 
 
 
Milena >

Bugarski

 
 
 
 
Milan >

Makedonski

 
 
 
 
Milena >

Makedonski

 
 
 
 
Milena >

Poljski

 
 
 
Milosh >

Srednjovjekovni slavenski (deminutivan)

 
 
 
 
Miloš >

Češki

 
 
 
 
Miloš >

Slovački

 
 
 
 
Miloš >

Srpski

 
 
 
 
 
Milojević >

Srpski (prezime)

 
 
 
 
 
Milošević >

Srpski (prezime)

 
 
 
 
Miloš >

Slovenački

 
 
 
 
Miloš >

Hrvatski

 
 
 
 
Miloš >

Makedonski

 
 
 
 
Miłosz >

Poljski

 
 
 
Miloslav >

Češki

 
 
 
 
Miloslava >

Češki

 
 
 
Miloslav >

Slovački

 
 
 
Miloslava >

Srednjovjekovni slavenski

 
 
 
Miłosław >

Poljski (Rijedak)

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Dobiti analizu

Više o imenu Milan

Milan značenje naziva

Što znači Milan? Značenje naziva Milan.

 

Milan podrijetlo ime

Odakle dolazi naziv Milan? Podrijetlo ime Milan.

 

Milan definicija prvog imena

Ovo prvo ime na drugim jezicima, varijante i izgovorne varijante, ženske i muške varijante imena Milan.

 

Nadimci za Milan

Milan manja imena. Nadimci za ime Milan.

 

Milan na drugim jezicima

Saznajte kako prvo ime Milan odgovara prvom imenu na nekom drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Kako izgovoriti Milan

Kako izgovarate Milan? Različiti načini za izgovor Milan. Izgovor od Milan

 

Milan kompatibilnost s prezimima

Milan test kompatibilnosti s prezimenima.

 

Milan kompatibilnost s drugim imenima

Milan test kompatibilnosti s drugim imenima.

 

Popis prezimena s imenom Milan

Popis prezimena s imenom Milan